Second hand

Under 2018 kommer en second hand-verksamhet byggas upp. Många använder hjälpmedel under en begränsad tid och därefter blir de stående oanvända. Här vill Funkibatorbutiken bidra till effektivt resursanvändare samtidigt som kostnaden för användaren kan minska. Vi arbetar här framförallt med allmänna hjälpmedel som det finns efterfrågan på. Vi arbetar inte med hjälpmedel som används kring personlig hygien.

Om du har hjälpmedel som inte används och som skulle kunna komma andra personer till nytta så är du välkommen att höra av dig.