Barns fritid och lek

Oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte så tycker man om att leka, att vara med och upptäcka världen. Vi behöver därför visa genom leksaker och böcker att vi alla är lite annorlunda och har olika förutsättningar. Det har vi tagit fasta på genom att vi ständigt breddar vårt sortiment och håller oss uppdaterade. Det här gör vi bland annat genom att aktivt samarbeta med projekt som exempelvis Prickens kompisar, som du kan läsa mer om på www.prickenskompisar.se

Barns fritid och lek